Vielä tarvitaan lisää ennakkoluulottomuutta kliinisen farmasian ammattilaisten toimintaan Suomessa

Vielä tarvitaan lisää ennakkoluulottomuutta kliinisen farmasian ammattilaisten toimintaan Suomessa

Leena Riukka, proviisori, Kliinisen farmasian seuran hallituksen varajäsen

Julkaistu 02.12.2010

Kliinisen farmasian palvelut ovat alkaneet tulla tutuiksi monella paikkakunnalla. Monessa organisaatiossa suurimmat ennakkoluulot on murrettu ja kliinisen farmasian ammattilainen toivotetaan mukaan yhteistyöhön. Hänen arvonsa lääkitysturvallisuuden lisääjänä tunnustetaan. Viimeistään tämä tapahtuu, kun eteen tulee ensimmäinen potilastapaus, jossa huomataan kliinisen farmasistin mukana olon tuottama konkreettinen hyöty.

Kun farmasian ammattilainen on osastolla se, joka huomaa monen organisaation väliä kulkeneella potilaalla vakavan interaktioriskin, suosittaa määrittämään lääkeainepitoisuuden ja tuo keskustelussa esiin potilaan munuaisten vajaatoiminnan ja hyperkalemian, on siitä suuren askeleen helpompi jatkaa kliinisen farmasian edistämistä. Luottamus – ja oma paikka – on ansaittu.

Siksi hämmästyy yhä kuullessaan kummallisista ennakkoluuloista koskien kliinisen farmasistin työskentelyä. Tällainen historiallinen asenne on esimerkiksi se, ettei joissain organisaatioissa kliinisen farmasian ammattilaisella ole oikeutta käyttää potilastietojärjestelmää. Muilla terveydenhuollon ammattilaisilla on oikeus lukea potilastietoja ja kirjata omia huomioitaan, mutta farmaseutin ja proviisorin kohdalla tällaista mahdollisuutta pidetään yhä joissain paikoissa kummallisena ja tarpeettomanakin.

Kauanko meidän täytyy odottaa, että meidät yleisesti hyväksytään samaan riviin muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa potilaan hoidossa? Koska on itsestään selvää, että poliklinikalla tai terveysasemalla on diabeteshoitajan ja ravitsemusterapeutin vieressä myös kliinisen farmasian ammattilaisen vastaanotto, jonne lääkäri voi kirjoittaa asiakkaalle lähetteen? Ja farmasistilla on tietysti siellä oikeus potilastietojärjestelmän käyttöön ja huomioidensa kirjaamiseen.

Kliinisen farmasian ammattilaista tarvitaan joka kohdassa potilaan hoitoketjua; avohoidossa, potilaan saapuessa sairaalaan, osastolla ja potilaan kotiutuessa sairaalasta. Saumaton yhteistyö eri toimijoiden kesken on tärkeää potilaan lääkitysturvallisuuden varmistamiseksi. Erityisen tärkeää se on kohdissa, joissa potilas siirtyy avohoidosta sairaalaan tai päinvastoin tai sairaalasta toiseen sairaalaan. Kliinisen farmasian ammattilaisten yhteistyötä yli sektorirajojen tarvitaan tulevaisuudessa paljon enemmän. Olemmeko siihen valmiita?