Hallitus

Kliinisen Farmasian Seuran hallitus kaudella 2023-2024

Raimo Ojala
puheenjohtaja, proviisori

Työskentelen Pohjois-Savon hyvinvointialueella proviisorina. Toimenkuvaani kuuluu lääkeinformaatiopalvelu hyvinvointialueen ammattilaisille, lääkehoitojen arvioinnit, lääkehoitoon liittyvien vaaratapahtumien juurisyyanalyysit sekä toiminnan kehittämiseen ja laatuun liittyvät tehtävät.

Miia Tiihonen
sihteeri, proviisori, FaT

Työskentelen Itä-Suomen yliopisto farmasian laitoksella yliopistotutkijana. Olen kliinisen farmasian dosentti ja vastuuhenkilö Kliinisen farmasian opintosuunnassa. Kliinisestä farmasiasta kiinnostuin erityisesti Lääkehoidon kokonaisarviointi -koulutuksen myötä 2000-luvun alkupuolella.

Ville Valkonen

Ville Valkonen
taloudenhoitaja & kotisivuvastaava, proviisori

Työskentelen Itä-Suomen Yliopiston ja Pohjois-Savon hyvinvointialueen ”kaksois-agenttina”: työskentelen puolet työajastani kliinisen farmasian yliopisto-opettajana UEFin farmasian laitoksella ja väitöskirjatutkijana, sekä toisen puolikkaan kliinisenä opetusproviisorina PSHVA:n sairaala-apteekissa. Väitöskirjani käsittelee lääkitysturvallisuuden johtamista ja kehittämistä datan avulla. Kliininen farmasia on kiinnostanut opiskeluajoista asti, jolloin pääsin Irlantiin seuraamaan sairaalafarmasistien kliinistä työskentelyä.

Anne Kumpusalo-Vauhkonen
varapuheenjohtaja, apteekkari

Olen seitsemättä vuotta yrittäjänä, ensin kuusi vuotta Vieremän Apteekissa ja nyt vajaan vuoden Lapinlahden 1. apteekissa. Olen aiemmalta koulutukseltani sairaanhoitaja. Lisäksi minulla on pitkäkestoista täydennyskoulutusta, kuten lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys ja eMBA -tutkinto. Moniammatillisuuden edistäminen lääkitysturvallisuuden parantamiseksi on ollut ”punainen lanka” kaikessa tekemisessäni liki 30 vuoden aikana. Olen ollut ja olen mukana edelleen paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa luottamustehtävissä sekä kehittämishankkeissa.

Maria Kajander
varajäsen, farmaseutti

Olen työskennellyt vuodesta 2018 alkaen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa osastofarmaseuttina useilla eri osastoilla. Koen tärkeäksi kliinisen farmasian edistämisen ja kliinisen farmasian osaamisen hyödyntämisen kaikissa potilaan hoidon vaiheissa, myös sairaalan ulkopuolella.

Niina Karttunen
jäsen, proviisori, FaT

Työskentelen Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella yliopistonlehtorina ja tehtäväalueenani on kliinisen farmasian ja farmakologian opetus ja kehittäminen. Aiempaa työkokemusta on myös apteekkisektorilta. kliinisestä farmasiasta kiinnostuin iäkkäiden lääkehoitoon liittyvän väitöstutkimuksen myötä ja seuran hallituksen jäsenenä aloitin muutamia vuosia myöhemmin 2020.

Anu Ahonen
varajäsen, farmaseutti

Olen työskennellyt vuodesta 2012 alkaen Kuopion yliopistollisessa sairaalassa päivystyksen osastofarmaseuttina. Kliinisen farmasian kehittämistyötä on tehty paljon ja tekemistä riittää edelleen. Vuosien varrella on tullut opiskeltua ja oltua mukana sairaalan erilaisissa, moniammatillisissa työryhmissä sekä tutkimusprojekteissa. Kliininen farmasia ja sen toteuttaminen käytännön potilastyössä on aina ollut ja on edelleen kiinnostavaa.

Anne Halmetoja,
Erikoisproviisori

Toimin klinikkaproviisorina HUS:ssa kehitysvammalääketieteen yksikössä, yliopisto-opettajana HY:ssa ja siinä sivussa teen sekalaisia koulutus- ja asiantuntijatoimeksiantona yrittäjänä. Erikoistuin kehitysvammaisten lääkehoitoon ja hoivakotifarmasian ja ennen erikoissairaanhoitoon siirtymistä työskentelin useamman vuoden sosiaalihuollon asumispalveluissa hoivakotiproviisorina.