Osastofarmasia

Osastofarmasialla tarkoitetaan farmaseuttista työtä, joka tehdään osastolla. Se on kokonaisvaltaista vastuunottoa osaston lääkehuollosta ja farmaseuttista vastuunottoa potilaan lääkityksestä.

Suomessa osastofarmasia alkoi erilaisina kokeiluina 1990-luvun alussa. Keskeisimmät tehtävät alkuaikoina olivat suoneen annettavien lääkkeiden käyttökuntoon saattaminen, lääkkeiden jako potilasannoksiin ja osaston lääkelogistiikasta kuten tilaamisesta ja varastoinnista huolehtiminen sekä erilaisten lääkeongelmien selvittely. Sittemmin tehtävät ovat monipuolistuneet. Farmaseutit osallistuvat yhä enemmän henkilökunnan lääkeneuvontaan, koulutukseen ja perehdytykseen.

Uusia haasteita osastofarmasialle ovat potilaiden lääkehoitojen arviointi ja potilaiden lääkeneuvonta. Osastofarmasiaa toteutetaan Suomessa monella tavalla riippuen osastojen tarpeista ja resursseista. Tavallisesti osastolla työskentelee farmaseutti. Proviisorien tehtävänä on toimia taustatukena.

Osastofarmasian hyödyt koostuvat monesta vaikeasti mitattavasta osasta. Suurimmat hyödyt tulevat siitä, että hoitajat ja lääkärit voivat keskittyä omiin tehtäviinsä ja luottaa siihen, että heillä on lähellä asiantuntija-apu lääkehoidon ongelmiin. Lisääntyneellä moniammatillisuudella voidaan parantaa lääkitysturvallisuutta ja potilaiden lääkehoitoihin sitoutumista.