Sairaalafarmasia

Terveydenhuollon toimintayksiköiden lääkehuollosta huolehtivat sairaala-apteekit tai lääkekeskukset. Sairaalafarmasiasta puhutaan kun viitataan lääkehuollon perustehtäviin.

Sairaalafarmasiaa on farmasian ammattilaisten sairaalassa tarjoama ammattitaito lääkkeen valmistuksesta, tuotekehittelystä ja säilyttämisestä lääkkeen jakeluun muille terveydenhuollon ammattilaisille. Sairaalafarmasia on myös lääke- ja sairaanhoidon erillinen osaamisalue, joka on osa potilaan kokonaishoitoa. Sairaalafarmasian asiantuntijat ohjaavat lääkehoitokäytäntöjä ja tukevat potilaan lääkehoidon onnistumista terveydenhuollon toimintayksiköissä. Sairaalafarmasia on lääkehuollon järjestämistä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallinen lääkehoito huomioiden.

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen perustehtäviä ovat:

 • lääkkeiden hankkiminen: sairaala-apteekki tai lääkekeskus hankkii terveydenhuollon toimintayksikön lääkkeet hankintasopimusten ja peruslääkevalikoiman mukaisesti
 • lääkkeiden varastointi, velvoitevaraston ylläpito: peruslääkevalikoiman mukaisia lääkkeitä varastoidaan niiden kulutuksen mukaisesti. Velvoitevarastointilaki edellyttää varastoimaan peruslääkevalikoiman mukaisia valmisteita normaali olojen 6 kk:n tai perusliuosten osalta 2 vk:n kulutusta vastaavan määrän.
 • lääkkeiden toimittaminen yksiköille ja osastoille
  • originaalipakkauksissa: suuri osa lääkkeistä toimitetaan osastojen ja poliklinikoiden tilausten mukaisesti tehdaspakkauksissa.
  • potilaskohtaisina annoksina (sytostaatit, tablettien annosjakelu): osan lääkkeistä yksiköt tilaavat potilaskohtaisina annoksina. Sytostaatit käyttökuntoon saatetaan keskitetysti sairaala-apteekissa ja toimitetaan potilaskohtaisesti. Joissakin lääkekeskuksissa ja sairaala-apteekeissa on saatavana annosjakelupalvelu, jolloin oraaliset tabletti tai kapseli muotoiset lääkkeet toimitetaan potilaskohtaisina annoksina annospusseissa.
 • lääkkeiden käytön seuranta ja valvonta sekä ohjeistaminen: lääkemenoja seurataan taloudellisessa mielessä, mutta myös rationaalisen ja turvallisen lääkehoidon toteuttamisen näkökulmasta. Tarvittaessa sairaala-apteekit ja lääkekeskukset voivat ohjata lääkkeiden käyttöä rationaalisempaan suuntaan.
 • lääkevalmistus ja laadunvalvonta: varsinkin erikoissairaanhoidossa tarvitaan lääkevalmisteita, joita markkinoilla ei ole valmiina. Tällöin sairaala-apteekit voivat itse valmistaa yksittäisille potilaalle räätälöityjä valmisteita. Lääkevalmistus vaatii GMP-osaamista ja lääkkeen valmistukseen soveltuvat tilat.
 • kliinisten lääketutkimusten palvelut: sairaala-apteekit tarjoavat kliinisiä lääketutkimuksia tekeville lääkeyrityksille ja lääkäreille farmasian palveluita. Yleensä sairaala-apteekit huolehtivat lääkkeiden toimittamisesta kliinistä tutkimusta varten ja lääkkeiden säilyttämisestä, mutta osallistuminen kliinisiin tutkimuksiin voi vaatia myös lääkkeen valmistusta tai randomointia ymv.
 • osastofarmasia, lääkeinformaatio ja muut kliinisen farmasian palvelut: kaikki farmaseuttinen palvelu, jota sairaala-apteekit ja lääkekeskukset tarjoavat hoitohenkilökunnalle ja muille terveydenhuollon toimijoille terveydenhuollon toimintayksiköissä, on osa kliinisen farmasian palveluita. Näkyvimmin ja yleisimmin kliinisen farmasian palveluilla käsitetään lääkeinformaatiota, lääkkeen käytön opastusta ja osastofarmasiaa. Kliinisen farmasian palveluita ovat kuitenkin myös lääkevalmistus ja potilaskohtaisten lääkkeiden toimittaminen.

KFS:n toiminta sairaalafarmasiassa

Kliinisen farmasian seura on antanut lausunnot sairaaloiden, terveyskeskusten ja sosiaalihuollon laitosten lääkehuollon järjestämisestä ja asiaa koskevan viranomaismääräyksen päivittämisestä.

Sairaalafarmasian kirjallisuutta

Stephens Martin: Hospital Pharmacy, Pharmaceutical Press 2003
Saano, Naaranlahti, Helin-Tanninen, Järviluoma (toim.): Sairaalafarmasia, Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry 2005

Yhdistyksiä

European Association of Hospital Pharmacists (EAHP)