Lääkeinformaatio

Lääkeinformaatio on lääkkeitä ja lääkehoitoja koskevan tiedon tuottamista ja välittämistä. Lääkkeen valmistaja tuottaa kunkin valmisteen perusinformaation eli valmisteyhteenvedon (SPC) ja lääkepakkauksissa olevat potilaiden käyttöön tarkoitetut selosteet (PIL=patient information leaflet). Ne ovat luettavissa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kotisivuilta.

Kirjallinen materiaali on vain osa lääkkeitä koskevaa tiedonvälitystä. Lääkärien, hoitohenkilökunnan ja apteekkien farmaseuttisen henkilöstön antama lääkeneuvonta on keskeinen osa potilaiden lääkehoidon onnistumista. Lääkeneuvonta on oleellinen osa apteekkien työtä tänä päivänä. Vielä 1980 -luvun alkuun saakka aktiivinen neuvonta oli apteekeilta kielletty, mutta nykypäivänäapteekit antavat kattavasti lääkeneuvontaa. Muun muassa Yliopiston apteekin puhelinpalvelu on tavoitettavissa vuorokauden ympäri.

Lääkeneuvonta- ja lääkeinformaatiopalvelut auttavat lääkehoitoon liittyvien ongelmien ratkaisuissa ja antavat lääkeneuvontaa sekä tuottavat tietoa potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Suomessa tällaisia yleisöä palvelevia lääkeinformaatiokeskuksia ovat

Lääkeinformaatioverkosto ja lääkeinformaatiostrategia

Lääkeinformaation laaja kehittämisyhteistyö on alkamassa Fimean johdolla. Lääkeinformaatio on usein ratkaiseva osa vaikuttavaa lääkehoitoa. Lääkkeitä koskevan tiedon välittäminen, hankinta ja käyttö kuuluvat useimpien farmasian ammattilaisten, muiden terveydenhuollon ammattilaisten ja lääkkeiden käyttäjien arkeen. Siksi on tärkeää, että lääketieto on helposti ja oikea-aikaisesti saatavissa, riittävän täydellistä, ymmärrettävää ja luotettavaa.

Tutustu Fimean koorindoiman Lääkeinformaatioverkoson toimintaan ja kansalliseen lääkeinformaatiostrategiaan.