Kliininen farmasia Suomessa

Kliinisen farmasian määritelmissä on eri aikakausina ja eri maissa ollut vivahde-eroja. Euroopan kliinisen farmasian yhdistys (European Society of Clinical Pharmacy, ESCP) on määritellyt  tehtäväkseen  kehittää ja edistää yksilön ja yhteisön järkevää ja tarkoituksenmukaista lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden käyttöä.

Historiaa

70 -luku: ESCP, Suomi yksi kuudesta perustajamaasta. Peruslääkevalikoimat sairaaloihin.

80 -luku: Lääkeneuvonta apteekkien oikeudeksi ja velvollisuudeksi, informaatioproviisori KYKS:aan, potilaskohtainen lääkkeenvalmistus sairaaloissa

90- luku: Osastofarmasia alkaa, kliinisen farmasian opetus, sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus, Kliinisen Farmasian Seura ry, Tippa-hankkeet. apteekkien lääkeneuvonnan voimakas kehittyminen.

2000-luku: Lääkehoidon kokonaisarviointikoulutus, potilaskohtainen koneellinen annosjakelu, valtakunnallinen lääkeinformaatiokeskus, osastofarmasian laajentuminen.