Kliinisen farmasia

Kliinisen farmasian päämääränä on edistää potilaan tehokasta, turvallista ja taloudellista lääkehoitoa. Kliininen farmasia on lääkehoidon laadunvarmistusta ja toimintaa ohjaava ajattelutapa, joka ilmenee monissa tehtävissä ja monilla eri tasoilla lääkealalla. Lääkeinformaatio, lääke- ja lääkitysturvallisuus, lääkehoitojen arvioinnit ja osastofarmasia ovat Suomessa laajimmat kliinisen farmasian tehtäväkokonaisuudet.

Uusi määritelmä hyväksyttiin KFS:n vuosikokouksessa 24.3.2022: Kliininen farmasia edistää moniammatillisesti tarkoituksenmukaista, tehokasta, turvallista ja taloudellista lääkehoitoa lääkkeiden käyttäjien elämänlaadun ja terveyden parantamiseksi.

Clinical Pharmacy


Kliinisen farmasian seuran kattojärjestön he European Society of Clinical Pharmacy (ESCP) määritelmä kliiniselle farmasialle:

Core definition: Clinical pharmacy aims to optimise the utilisation of medicines through practice and research in order to achieve person-centered goals. 

Clinical pharmacy 

(1) represents both a professional practice and field of research.

(2) aims to optimise the utilisation of medicines in order to achieve person-centered and public health goals.

(3) as a practice encompasses cognitive, managerial and interpersonal activities targeting all stages of the medicines use process, and as a field of research generates knowledge that informs clinical decision-making, health care organisations and policy.

(4) as a practice is restricted to members of the pharmacy team.

(5) can be practiced regardless of setting.

(6) encompasses pharmaceutical care but is not restricted to it.

Lue lisää: https://escpweb.org/about-us/vision-mission-values/