Kliinisen farmasian tekijät: kliinisen farmasian asiantuntijan Sirpa Turusen työrooli elää muutoksen mukana

Työssäni kliinisen farmasian asiantuntijana olen tarvinnut rutkasti jämäkkyyttä ja resilienssiä. Terveydenhuolto hakee hva- muutoksen myötä uutta suuntaa ja lääkäreistä ja sairaanhoitajista on pulaa.  Farmasistin on elettävä muutoksessa mukana ja opeteltava puhumaan ”sotea”. Toisaalta olen päässyt tekemään työnkuvastani sote:ssa oman näköisen. Tekemistä on riittänyt yllin kyllin ja olen huomannut, että farmasistiin luotetaan. Nimeni on  Sirpa Turunen […]

Kliinisen farmasian tekijät: lääkitysturvallisuuskoordinaattori Annika Valtola moniammatillisuuden keskiössä

Suosittelen kliinisestä farmasiasta kiinnostuneille rohkeasti moniammatilliseen työympäristöön ja uusiin tehtäviin hyppäämistä, sillä nyt meillä on hieno tilaisuus tehdä osaamistamme näkyväksi laajalla työkentällä ja useissa eri työtehtävissä myös hyvinvointialueilla.   Olen Annika Valtola ja aloitin kesällä työt Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen lääkitysturvallisuuskoordinaattorina. Työnkuva vasta perustetussa virassa hakee vielä lopullista muotoaan, mutta keskittyy lääkehoitoprosessien riskien tunnistamiseen, ennakoivaan riskienhallintaan ja […]

Kliinisen farmasian tekijät: Nelli Kaasalainen – sinnikkyydellä omannäköiseen työnkuvaan

Viime vuosina farmasistin rooli perusterveydenhuollossa sekä erikoissairaanhoidossa on muuttunut kliinisemmäksi, ja on mielenkiintoista nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. En olisi ikinä uskonut farmaseutiksi valmistuessani tekeväni sellaista työtä missä nyt olen ja olevani mukana kehittäväni poliklinikkafarmaseutin työnkuvaa! Olen Nelli Kaasalainen ja valmistunut farmaseutiksi Helsingin Yliopistosta 2013. Työskentelen seniorifarmaseuttina HUS Apteekissa HUS Psykiatrian avohoidon poliklinikoilla. Lisäksi olen […]

Kliinisen farmasian tekijät: Erikoisproviisori Anne Halmetojasta arkeen mahtuu monta roolia – työnkuvana klinikkaproviisori, yliopisto-opettaja ja yrittäjä

  Vinkkinä muille kliinisestä farmasiasta kiinnostuneille voin antaa vain kannustusta aktiivisuuteen. Omasta osaamisesta on hyvä pitää huolta, sillä siitä muodostuu se kliinisen työn työkalupakki. Varsinkin pitkäkestoisemmat koulutukset ovat myös hyvä tapa verkoistoitua.   Olen Anne Halmetoja ja toimin 60 % klinikkaproviisorina HUS:n kehitysvammalääketieteen yksikössä HUS Psykiatrialla. Lisäksi toimin kliinisen farmasian 20 % yliopisto-opettajana Helsingin yliopistossa Apteekki- […]

Ensimmäinen kliinisen farmasian vuosiseminaari onnistuneesti takana

Kliinisen farmasian opintosuunnan ensimmäinen vuosiseminaari järjestettiin 27.9.2023 Kliinisen Farmasian Seuran ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) Kliinisen farmasian opintosuunnan yhteistyönä osan UEFin Farmasian laitoksen 50 v. juhlintaa.       Seminaari alkoi esitelmällä UEFin uuden opintosuunnan ensimmäisen vuoden alkutaipaleesta. Päivän mittaan UEFin kliinisen farmasian ensimmäiset proviisoriopiskelijat esittelivät ansiokkaasti mielenkiintoisia kokemuksia käytännön kliinisestä harjoitteluistaan sekä lääkitysturvallisuuden kehittämistöistä eri […]

Hälsningar från Göteborg!

Ville 2022, BMJ&IHI kongressissa Göteborg

Osallistuin kesäkuussa Kliinisen farmasian seuran apurahan turvin Göterborgissa järjestettyyn International Forum on Quality and Safety in Healthcare  kongressiin, jonka taustatahoina operoivat kansainvälisesti arvostetut toimijat Institute for Healthcare Improvement (IHI) ja BMJ. Matkan tarkoituksena oli edistää saatujen oppien ja verkostojen kautta uuden kliinisen farmasian opintosuunnan käynnistämistä Itä-Suomen yliopistossa syksyllä 2022 sekä myös edesauttaa väitöskirjatyötäni Improving medication […]

Ravinnon vaikutus lääkehoitoon

Ravinnon vaikutus lääkehoitoon Useimmiten ruokailun yhteydessä otetut lääkkeet imeytyvät hitaammin kuin tyhjään mahaan otetut, mutta yleensä kyseessä on vain vaikutuksen alun loiventuminen ilman kokonaisvaikutuksen muuttumista. Samalla vähennetään nopeasta vaikutuksesta tulevaa huonoa oloa. Lääkkeen oton ajoittaminen ruokarytmin mukaan helpottaa myös muistamista. On kuitenkin olemassa lääkkeiden ja ravintoaineiden välisiä yhteisvaikutuksia, jotka voivat haitata merkittävästi lääkehoidon onnistumista. Tyypillinen […]

Varfariinin käyttö ei anna lupaa jättää salaatteja syömättä

Varfariinin käyttö ei anna lupaa jättää salaatteja syömättä Varfariini on yleisimmin käytetty antikoagulantti eli veren hyytymistä estävä lääke. On aivan totta, että sitä käytetään myös rotanmyrkkynä, mutta oikein lääkkeenä käytettynä se on kuitenkin hengenpelastaja myrkyn sijasta. Se on siis varsin tehokas lääke hengenvaarallisten keuhkoveritulppien ja aivoverenkiertohäiriöiden estoon, joten sen käytölle on usein merkittävät perusteet. Kyse […]

Greippimehu ei sovi yhteen lääkkeiden kanssa

Greippimehu ei sovi yhteen lääkkeiden kanssa Greippimehu voimistaa monien suun kautta otettavien lääkkeiden vaikutusta. Lääkkeiden käyttäjän tuleekin välttää greippimehun juomista tai greippien syöntiä lääkehoidon aikana, ellei varmuudella tiedä, ettei interaktiota ole. Greippimehu estää lääkeaineita pilkkovan entsyymin toimintaa, jolloin lääkeainetta imeytyy ja kertyy elimistöön normaalia enemmän. Yksilöllinen vaihtelu on suurta, joten vaikutukset voivat olla yllättäviä. Greippimehun […]

Lääkehoidon turvatarkastukset, arvioinnit ja kokonaisarvioinnit osaksi lääkehoitoprosessia

Ennen lääkehoidon toteutusta pitäisi tehdä lääkehoidon turvatarkastus, jossa selvitetään lääkityksen sopivuus potilaalle, päällekkäisyydet, annosten sopivuus, yhteis- ja haittavaikutukset ja arvioidaan hoitoon sitoutuminen. Osittain näin tapahtuukin lääkärin määrätessä lääkettä ja apteekin sitä toimittaessa potilaalle. Koneellisen annosjakelun yhteydessä tarkistukset ovat rutiinia. Toimivalla tarkastusmenettelyllä voidaan estää lääkehoidosta johtuvaa sairastavuutta ja lisätä lääkehoitoihin sitoutumista. Turvatarkastus paljastaa ongelmakohtia. Siksi esimerkiksi […]