Hälsningar från Göteborg!

Ville 2022, BMJ&IHI kongressissa Göteborg

Osallistuin kesäkuussa Kliinisen farmasian seuran apurahan turvin Göterborgissa järjestettyyn International Forum on Quality and Safety in Healthcare  kongressiin, jonka taustatahoina operoivat kansainvälisesti arvostetut toimijat Institute for Healthcare Improvement (IHI) ja BMJ. Matkan tarkoituksena oli edistää saatujen oppien ja verkostojen kautta uuden kliinisen farmasian opintosuunnan käynnistämistä Itä-Suomen yliopistossa syksyllä 2022 sekä myös edesauttaa väitöskirjatyötäni Improving medication […]

Ravinnon vaikutus lääkehoitoon

Ravinnon vaikutus lääkehoitoon Useimmiten ruokailun yhteydessä otetut lääkkeet imeytyvät hitaammin kuin tyhjään mahaan otetut, mutta yleensä kyseessä on vain vaikutuksen alun loiventuminen ilman kokonaisvaikutuksen muuttumista. Samalla vähennetään nopeasta vaikutuksesta tulevaa huonoa oloa. Lääkkeen oton ajoittaminen ruokarytmin mukaan helpottaa myös muistamista. On kuitenkin olemassa lääkkeiden ja ravintoaineiden välisiä yhteisvaikutuksia, jotka voivat haitata merkittävästi lääkehoidon onnistumista. Tyypillinen […]

Varfariinin käyttö ei anna lupaa jättää salaatteja syömättä

Varfariinin käyttö ei anna lupaa jättää salaatteja syömättä Varfariini on yleisimmin käytetty antikoagulantti eli veren hyytymistä estävä lääke. On aivan totta, että sitä käytetään myös rotanmyrkkynä, mutta oikein lääkkeenä käytettynä se on kuitenkin hengenpelastaja myrkyn sijasta. Se on siis varsin tehokas lääke hengenvaarallisten keuhkoveritulppien ja aivoverenkiertohäiriöiden estoon, joten sen käytölle on usein merkittävät perusteet. Kyse […]

Greippimehu ei sovi yhteen lääkkeiden kanssa

Greippimehu ei sovi yhteen lääkkeiden kanssa Greippimehu voimistaa monien suun kautta otettavien lääkkeiden vaikutusta. Lääkkeiden käyttäjän tuleekin välttää greippimehun juomista tai greippien syöntiä lääkehoidon aikana, ellei varmuudella tiedä, ettei interaktiota ole. Greippimehu estää lääkeaineita pilkkovan entsyymin toimintaa, jolloin lääkeainetta imeytyy ja kertyy elimistöön normaalia enemmän. Yksilöllinen vaihtelu on suurta, joten vaikutukset voivat olla yllättäviä. Greippimehun […]

Lääkehoidon turvatarkastukset, arvioinnit ja kokonaisarvioinnit osaksi lääkehoitoprosessia

Ennen lääkehoidon toteutusta pitäisi tehdä lääkehoidon turvatarkastus, jossa selvitetään lääkityksen sopivuus potilaalle, päällekkäisyydet, annosten sopivuus, yhteis- ja haittavaikutukset ja arvioidaan hoitoon sitoutuminen. Osittain näin tapahtuukin lääkärin määrätessä lääkettä ja apteekin sitä toimittaessa potilaalle. Koneellisen annosjakelun yhteydessä tarkistukset ovat rutiinia. Toimivalla tarkastusmenettelyllä voidaan estää lääkehoidosta johtuvaa sairastavuutta ja lisätä lääkehoitoihin sitoutumista. Turvatarkastus paljastaa ongelmakohtia. Siksi esimerkiksi […]

100-vuotiaan juhlat Amsterdamissa

Farmasian maailmankonferenssi pidettiin tänä vuonna Amsterdamissa Hollannissa 3.10.-8.10.2012. Kyseessä ei ollut mikään vähäpätöinen konferenssi, vaan kunnioitettavaan ikään ehtineen arvokkaan vanhuksen juhlinta. Vuonna 1912 perustettu FIP (International Pharmaceutical Federation) täytti 100 vuotta! Juhlapaikaksi oli valikoitunut Amsterdam, sillä siellä FIP oli aikoinaan perustettu. FIP edustaa 3 miljoonaa farmasistia ympäri maailmaa. Konferenssissa paikalla oli yli 100 suomalaista farmasistia […]

Lääkehoitoketjun heikoin lenkki

Lääkehoitoketjun heikoin lenkki on se, että kenelläkään ei ole tiedossa potilaan toteutunut kokonaislääkitys. Vaarallista on, että puutteellinen tieto johtaa vääriin päätelmiin ja päätöksiin. Eräässä sairaalassa talvella 2011 tehdyn kyselyn vastaajien mielestä eniten riskejä sisältävä vaihe on aiemmin toteutuneen lääkityksen (kotilääkitys) selvittäminen. Lähes yhtä riskialttiina pidettiin tiedonsiirtoja. Seuraavina riskialttiusjärjestyksessä olivat lääkkeiden jako käsin potilasannoksiin, valmisteen vaihtaminen […]

Pohjoismaiden kliinistä farmasiaa – iloisia tunnelmia Kööpenhaminasta

Pohjoismaiden kliinistä farmasiaa – iloisia tunnelmia Kööpenhaminasta Niina Laine, farmaseutti, kliinisen farmasian maisteri, KFS:n koulutussihteeri Julkaistu 17.5.2012 Ilokseni minulla oli tilaisuus osallistua Pohjoismaiden kliinisen farmasian tapaamiseen Kööpenhaminassa 11.-12.5. Kliinisen farmasian tapaaminen oli yksinomaan keskittynyt sairaalafarmasiaan ja kliiniseen työhön sairaalaympäristössä. Tapaaminen pidettiin Hillerødissa sekä Kööpenhaminan yliopistolla Farmasian tiedekunnassa. Paikalla oli arviolta 60-80 innokasta kliinistä farmasistia ympäri […]

Miten kliinisen farmasian osaamista painotetaan apteekkilupia myönnettäessä?

Miten kliinisen farmasian osaamista painotetaan apteekkilupia myönnettäessä? Tiina Koskinen, proviisori, FaT, taloudenhoitaja, KFS Julkaistu 18.3.2012 ”Apteekkilupa myönnetään useammasta hakijasta sille, jolla voidaan kokonaisuudessaan katsoa olevan parhaat edellytykset apteekkiliikkeen harjoittamiseen. Edellytysten arvioinnissa tulee ottaa huomioon hakijan toiminta apteekissa ja muissa lääkehuollon tehtävissä, mukaan lukien mahdollisen aiemman apteekkiluvan lainvoimaiseksi tulon ajankohta, sekä apteekkiliikkeen harjoittamisen kannalta merkitykselliset opinnot, […]

Perusterveydenhuolto kuntoon

Perusterveydenhuolto kuntoon Raimo Ojala, erikoisproviisori, lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys, KFS:n puheenjohtaja Julkaistu 22.12.2011 Perusterveydenhuolto kuntoon! Sitä on vaadittu ja siinä olevia epäkohtia on ruodittu lehdistössä ja monissa seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Tosiasia on, että erikoissairaanhoitoon on panostettu viime vuosina enemmän kuin terveyskeskuksiin. Perusterveydenhuollon ontuminen aiheuttaa tyytymättömyyttä kansalaisissa ja lisää todennäköisesti erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä. Kuinka kehitys näkyy […]