Määritelmiä

Kliinisen farmasia

Kliinisen farmasian päämääränä on edistää potilaan tehokasta, turvallista ja taloudellista lääkehoitoa.

Lue lisää

Lääkitysturvallisuus

Iso osa potilaan turvallista ja asianmukaista hoitoa on lääkehoidon turvallisuus. Turvallinen lääkehoito koostuu lääketurvallisuudesta ja lääkitysturvallisuudesta.

Lue lisää

Sairaalafarmasia

Terveydenhuollon toimintayksiköiden lääkehuollosta huolehtivat sairaala-apteekit tai lääkekeskukset. Sairaalafarmasiasta puhutaan kun viitataan lääkehuollon perustehtäviin.

Lue lisää

Osastofarmasia

Osastofarmasialla tarkoitetaan farmaseuttista työtä, joka tehdään osastolla. Se on kokonaisvaltaista vastuunottoa osaston lääkehuollosta ja farmaseuttista vastuunottoa potilaan lääkityksestä.

Lue lisää

Lääkeinformaatio

Lääkeinformaatio on lääkkeitä ja lääkehoitoja koskevan tiedon tuottamista ja välittämistä. Lääkkeen valmistaja tuottaa kunkin valmisteen perusinformaation eli valmisteyhteenvedon (SPC) ja lääkepakkauksissa olevat potilaiden käyttöön tarkoitetut selosteet (PIL=patient information leaflet).

Lue lisää