Tehtävät

Kliinisen Farmasian Seura ry (KFS) toimii potilaan tehokkaan, turvallisen ja taloudellisen lääkehoidon edistämiseksi. Seuran tarkoituksena on koota yhteen kliinisen farmasian toteuttamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt koulutuksesta ja toimipaikasta riippumatta. 

Kliinisen Farmasian Seuran tehtäviä ovat: