Seuran toiminta

Tehtävät

Kliinisen Farmasian Seura ry (KFS) toimii potilaan tehokkaan, turvallisen ja taloudellisen lääkehoidon edistämiseksi. Seuran tarkoituksena on koota yhteen kliinisen farmasian toteuttamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt koulutuksesta ja toimipaikasta riippumatta.

Lue lisää

Apurahat

Seuran jäsenet voivat hakea apurahoja kliinistä farmasiaa tukevaan tutkimus- ja kehittämis- ja julkaisutoimintaan sekä alan kongresseihin osallistumista varten.

Lue lisää