Sairaalafarmasia

Terveydenhuollon toimintayksiköiden lääkehuollosta huolehtivat sairaala-apteekit tai lääkekeskukset. Sairaalafarmasiasta puhutaan kun viitataan lääkehuollon perustehtäviin.

Sairaalafarmasiaa on farmasian ammattilaisten sairaalassa tarjoama ammattitaito lääkkeen valmistuksesta, tuotekehittelystä ja säilyttämisestä lääkkeen jakeluun muille terveydenhuollon ammattilaisille. Sairaalafarmasia on myös lääke- ja sairaanhoidon erillinen osaamisalue, joka on osa potilaan kokonaishoitoa. Sairaalafarmasian asiantuntijat ohjaavat lääkehoitokäytäntöjä ja tukevat potilaan lääkehoidon onnistumista terveydenhuollon toimintayksiköissä. Sairaalafarmasia on lääkehuollon järjestämistä tarkoituksenmukaisesti, kustannustehokkaasti ja turvallinen lääkehoito huomioiden.

Sairaala-apteekin ja lääkekeskuksen perustehtäviä ovat:

KFS:n toiminta sairaalafarmasiassa

Kliinisen farmasian seura on antanut lausunnot sairaaloiden, terveyskeskusten ja sosiaalihuollon laitosten lääkehuollon järjestämisestä ja asiaa koskevan viranomaismääräyksen päivittämisestä.

Sairaalafarmasian kirjallisuutta

Stephens Martin: Hospital Pharmacy, Pharmaceutical Press 2003
Saano, Naaranlahti, Helin-Tanninen, Järviluoma (toim.): Sairaalafarmasia, Farmasian opiskelijayhdistys Fortis ry 2005

Yhdistyksiä

European Association of Hospital Pharmacists (EAHP)