Kliinisen farmasian palveluja kuten lääkehoitojen arviointeja ja koulutuksia tarjoavat useat apteekit, sairaala-apteekit ja yritykset.