Jäseneksi liittyminen

Kliinisen farmasian seuran jäseneksi voivat liittyä kaikki, jotka kannattavat yhdistyksen toimintaperiaatteita henkilön koulutuksesta ja toimipaikasta riippumatta.

Jäseneksi voi liittyä lähettämällä alla pyydetyt tiedot lomakkeen kautta.

Jäsenhakemus Kliinisen Farmasian Seuraan

Haen kliinisen Farmasian Seuran jäsenyyttä. Kannatan seuran toimintaperiaatteita ja lupaudun maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun hallituksen määräämänä aikana. Jos eroan seurasta, ilmoitan siitä kirjallisesti tai suullisesti seuran hallitukselle.


 

Jäsenmaksut

Kliinisen Farmasian Seuran jäsenmaksut vuonna 2019

Varsinainen jäsen

20,00 €

Kannattajajäsen

50,00 €

Opiskelijajäsen
(täyspäiväisesti opiskelevat perusopiskelijat)

10,00 €