Kliininen farmasia Suomessa ja Euroopassa

 

Kliininen farmasia Suomessa

Historiaa:

70 -luku: ESCP, Suomi yksi kuudesta perustajamaasta. Peruslääkevalikoimat sairaaloihin.

80 -luku: Lääkeneuvonta apteekkien oikeudeksi ja velvollisuudeksi, informaatioproviisori KYKS:aan, potilaskohtainen lääkkeenvalmistus sairaaloissa

90- luku: Osastofarmasia alkaa, kliinisen farmasian opetus, sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutus, Kliinisen Farmasian Seura ry, Tippa-hankkeet. apteekkien lääkeneuvonnan voimakas kehittyminen.

2000-luku: Lääkehoidon kokonaisarviointikoulutus, potilaskohtainen koneellinen annosjakelu, valtakunnallinen lääkeinformaatiokeskus, osastofarmasian laajentuminen.

Kliinisen farmasian määritelmissä on eri aikakausina ja eri maissa ollut vivahde-eroja. Euroopan kliinisen farmasian yhdistys (European Society of Clinical Pharmacy, ESCP) on määritellyt  tehtäväkseen  kehittää ja edistää yksilön ja yhteisön järkevää ja tarkoituksenmukaista lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden käyttöä.

European Society of Clinical Pharmacy (ESCP)

European Society of Clinical Pharmacy on kansainvälinen kliinistä farmasiaa edistävä järjestö, jonka tehtävänä on kehittää lääkkeiden rationaalista käyttöä niin yhteiskunnassa kuin yksilötasolla. Järjestön päätavoitteena on kehittää kliinistä farmasiaa ja alan koulutusta.

Kliinikot, tutkijat ja kouluttajat eri Euroopan maista perustivat järjestön 1979. Nykyään ESCP:ssä on jäseniä 53 maasta farmasian eri sektoreilta. Järjestön jäseneksi voivat hakea farmasian ammattilaiset sekä muut terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työskentelevät terveydenhuollon parissa. Vuoteen 1999 Suomella oli edustus ESCP:ssä.

European Society of Clinical Pharmacy järjestää kliinisen farmasian symposiumeja ja konferensseja vuosittain sekä harjoittaa muuta alan koulutusta ja tutkimustoimintaa. Lisäksi järjestöllä on julkaisutoimintaa ja yhteistyötä mm. American College of Clinical Pharmacy (ACCP) ja European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) kanssa. Jäsenet voivat osallistua myös ESCP:n eri intressiryhmille suunnattuihin foorumeihin.

Lisätietoja ESCP:stä www.escpweb.org

Yhdistyksiä ja tietolähteitä:

Farmaseuttisen hoidon yhteistyöverkosto www.pcne.org

American College of Clinical Pharmacy (ACCP)

European Association of Hospital Pharmacists (EAHP)

European Pharmaceutical Students' Association (EPSA)

Lääkehoidon kokonaisarviointi –koulutus

Pharmaceutical Journal

United Kingdom Clinical Pharmacy Association (UKCPA)

Cipolle, Strand, Morley: Pharmaceutical Care Practice – The Clinician’s Guide, The McGraw-Hill Companies Inc. 2004

Jaehde, Ulrich (Hrsg.) / Radziwill, Roland (Hrsg.) / Mühlebach, Stefan(Hrsg.) / Schunack, Walter (Hrsg.)Lehrbuch der Klinischen Pharmazie