Lääkehoidon arviointi ja kokonaisarviointi

Lääkehoidon kokonaisarviointi on asiaan erityispätevyyden saaneen farmaseutin tai proviisorin tekemä potilaan lääkityksen syvällinen arviointi. Päätöksen arvioinnin teettämisestä tekee lääkäri, mutta aloite voi tulla potilaalta, omaisilta tai hoitohenkilöstöltä. Syynä lääkehoidon kokonaisarvioinnille voi olla esimerkiksi huono hoitoon sitoutuminen, ongelmia lääkehoidon toteuttamisessa, haitta- tai yhteisvaikutusepäily, heikko hoitovaste tai hoidon toteutuminen, epärationaalinen lääkehoito, lääkkeitä 5 tai enemmän, potilas käy usean lääkärin luona tai korkeat lääkekustannukset. Potilaan korkea ikä yhdistettynä johonkin edellä mainittuun syyhyn on selvä aihe lääkehoidon kokonaisarvioinnille. Usein toteutunut lääkehoito on jotain muuta, kuin reseptien tai potilaskertomuksen perusteella on oletettavissa. Lääkehoidon kokonaisarviointiin kuuluu potilaan haastattelu hänen kotonaan, jolloin lääkkeiden käyttö on helpompi muistaa ja todentaa. Ellei kotihaastattelu ole mahdollinen pyritään tiedot keräämään muista lähteistä. Lisäksi hyödynnetään sairauskertomuksen tietoja. Lääkityksen mahdollisesti aiheuttamat haitta- tai yhteisvaikutukset, ali- tai yliannostus, lääkehoidon rationaalisuus ja tarkoituksenmukaisuus tarkistetaan tai arvioidaan. Tarkistuksissa käytetään ajan tasalla olevia tietolähteitä ja ohjelmia.

Lääkehoidon kokonaisarviointipalvelua tarjoavien henkilöiden ja toiminimien yhteystiedot löytyvät Palveluntarjoajia-luettelosta.

Käy myös tutustumassa Sitran rahoituksen avulla toteutuneeseen OLKA (Oikea Lääkehoito Kokonaisarvioinnin Avulla) -hankkeeseen.

Lääkehoidon kokonaisarviointi.png