Kliinisen farmasia

 

Kliinisen farmasian päämääränä on edistää potilaan tehokasta, turvallista ja taloudellista lääkehoitoa. Kliininen farmasia on lääkehoidon laadunvarmistusta ja toimintaa ohjaava ajattelutapa, joka ilmenee monissa tehtävissä ja monilla eri tasoilla lääkealalla. Lääkeinformaatio, lääke- ja lääkitysturvallisuus, lääkehoitojen arvioinnit ja osastofarmasia ovat Suomessa laajimmat kliinisen farmasian tehtäväkokonaisuudet.