Ravinnon vaikutus lääkehoitoon

Ravinnon vaikutus lääkehoitoon

Useimmiten ruokailun yhteydessä otetut lääkkeet imeytyvät hitaammin kuin tyhjään mahaan otetut, mutta yleensä kyseessä on vain vaikutuksen alun loiventuminen ilman kokonaisvaikutuksen muuttumista. Samalla vähennetään nopeasta vaikutuksesta tulevaa huonoa oloa. Lääkkeen oton ajoittaminen ruokarytmin mukaan helpottaa myös muistamista. On kuitenkin olemassa lääkkeiden ja ravintoaineiden välisiä yhteisvaikutuksia, jotka voivat haitata merkittävästi lääkehoidon onnistumista.

Tyypillinen ravinto─lääke -yhteisvaikutus syntyy, kun tiettyjen lääkkeiden kanssa käytetään kahden ja kolmen arvoisia ioneja, kuten kalsiumia, magnesiumia rautaa ja sinkkiä. Ne muodostavat esimerkiksi joidenkin mikrobilääkkeiden ja osteoporoosilääkkeiden kanssa huonosti liukenevan yhdisteen, jolloin lääkeaineiden imeytyminen estyy osittain tai jopa kokonaan. Näitä sisältävät erilaiset ravintolisät ja antasidit. Myös maitotuotteiden sisältämä kalsiumi saattaa estää lääkeaineen imeytymistä (taulukko 1). Yhteisvaikutus voidaan välttää lääkkeenoton ja ruokailun oikealla ajoittamisella. Yleensä kahden tunnin väli keskenään kompleksin muodostavan aineen ottoajoissa riittää. Joidenkin valmisteiden käyttöohjeissa neuvotaan pitämään jopa 4 – 6 tunnin väli lääkeaineen ja kalsiumin, magnesiumin tai raudan nauttimisen välillä.

Taulukko 1. Lääkeinteraktiot ja -haitat –tietokannan luokitukset fluorokinolonien ja tetrasykliinien yhteisvaikutuksista kalsiumin ja nestemäisten meijerituotteiden, kuten maito ja jugurtti, sekä magnesiumin ja raudan kanssa.

Lääkeaine Kalsium (Ca2+) Nestemäiset meijerituotteet Magnesiumia sisältävät antasidit Rauta
Fluorokinolonit    
delafloksasiini D0   D3 D3
gatifloksasiini D0 A0 D3 D3
levofloksasiini C3 A3 D3 D3
lomefloksasiini A0 D3 D3
moksifloksasiini B3 A0 D3 D3
norfloksasiini D3 D3 D3 D3
ofloksasiini C3 A3 D3 D3
siprofoksasiini D3 D3 D3 D3
Tetrasykliinit    
doksisykliini C3 D3 D3 D3
lymesykliini C0 C3 D3 D3
metasykliini D0 C0 D3 D3
minosykliini D0 D3 D3 D3
oksitetrasykliini D3 D3 D3 D3
tetrasykliini D3 D3 D3 D3

Luokitus: D=kliinisesti merkittävä interaktio; C=kliinisesti merkittävä interaktio, joka voidaan selvittää esimerkiksi annosmuutoksilla; B=interaktion kliiniset seuraukset ovat epäselvät ja/tai ne voivat vaihdella; A=interaktion on vähäpätöinen, eikä sillä ole kliinistä merkitystä

Näytönaste: 0=yhteiskäytön seuraukset on päätelty samankaltaisilla lääkeaineilla tehtyjen tutkimusten perusteella; 1=interaktio on kuvattu tulkinnanvaraisissa tapausselostuksissa ja/tai in vitro -kokeissa; 2=interaktio on kuvattu hyvin dokumentoiduissa tapausselostuksissa; 3=interaktio on kuvattu terveillä vapaaehtoisilla tehdyissä tutkimuksissa ja/tai potilailla tehdyissä pilottitutkimuksissa; 4=interaktio on kuvattu kontrolloiduissa, relevanteilla potilasaineistolla tehdyissä tutkimuksissa

 

Nestemäisten meijerituotteiden ja kinoloniantibioottien välillä ei aina ole hoitoon vaikuttavaa interaktiota (taulukko 1). Magnesiumia koskevat yhteisvaikutustiedot perustuvat antasidien yhteisvaikutustietoihin, mutta magnesiumin reagoi samaan tapaan kuin kalsium tai rauta, joten taulukossa esitetty interaktio koskee myös pelkkää magnesiumia.

Ravinnolla ja lääkeaineilla on myös muun laisia yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi runsaasti K-vitamiinia sisältävät kasvikset estävät varfariinin vaikutusta. Kasvisravintoa ei kuitenkaan pidä välttää, vaan varfariinihoidon aikana on nautittava säännöllisesti monipuolista ja tasapainoista ravintoa. Varfariinin annostus säädetään ruokavalioon sopivaksi eikä päinvastoin. Mikäli isoja muutoksia ruokavalioon tulee, on INR-arvoja seurattava tehostetusti. Greippimehu ja greippi voivat muuttaa eräiden lääkkeiden aineenvaihduntaa siten, että niiden vaikutus tehostuu jopa vaarallisen paljon. Greippimehun vaikutus kestää useita päiviä, mikä tekee siitä yllätyksellisen.

Taulukko 2. Ravinnon ja nautintoaineiden vaikutuksia lääkeaineisiin

Ravinto Lääkeaineita Yhteisvaikutus Huomioitavaa
Kalsium, magnesium, rauta ja sinkki sekä alumiinia, magnesiumia tai kalsiumia sisältävät antasidit Tetrasykliinit, kinolonit,

kilpirauhashormonit, bisfosfonaatit, mykofenolihappo

Lääkeaineen imeytyminen vähenee ja vaste heikkenee. Yleensä 2 tunnin väli ottoajankohdissa riittää.
Maitotuotteet Tetrasykliini- ja kinoloniantibiootit Niukkaliukoisen kompleksin muodostus, jolloin lääkeaine ei imeydy ja vaikutus jää heikoksi. Nestemäisiä maitotuotteita tai runsaasti kalsiumia sisältäviä ruokia ei nautita samaan aikaan.
Vihreät kasvikset ja kasviöljyt Varfariini Kasvisten sisältämä K-vitamiini on varfariinin vastavaikuttaja. Kasvisten syöntiä ei pidä välttää, vaan pyritään suositusten mukaiseen monipuoliseen ruokavalioon.
Kalaöljyt (omega-3-sarjan monityydyttämättömät rasvahapot (EPA, DHA) Varfariini Lisäävät verenvuotoriskiä isoin annoksin. INR-tasoja on seurattava huolellisesti. Tarvittaessa kalaöljyn käytön lopettaminen. Huomioi verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kumulatiivinen vaikutus (esimerkiksi tulehduskipu- ja SSRI-masennuslääkkeet)
Ravintolisät ja rohdokset Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkeaineet, keskushermostoon vaikuttavat lääkeaineet, sydän- ja verenkiertosairauksien lääkkeet, antibiootit ja viruslääkkeet Vaikutuksen voimistuminen tai estyminen. Käyttö ei tule aina tietoon.
Greippimehu ja greippi Useita sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä, keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, syöpälääkkeitä Alkureitin lääkeaineaine-aineenvaihdunnan estyminen. Altistus lääkeaineelle lisääntyy ja haittavaikutusriski suurenee. Greippimehun käyttöä on vältettävä. Metabolian estovaikutus kestää 3–5 vrk.
Vihreä tee Foolihappo

 

 

Varfariini

Foolihapon imeytyminen voi heikentyä.

 

Suuri määrä vihreää teetä tai teetabletteja voi heikentää varfariinin vaikutusta.

Kahden tunnin tauko aineiden nauttimisen välillä estää yhteisvaikutuksen.

Teen juonnin pitäminen kohtuullisena ja vakiona varfariinihoidon aikana.

Kahvi (kofeiini) Regadenosoni, edenosiini Kofeiini estää vasodilatoivaa vaikutusta. Kahvia ei tulisi juoda 24 tuntiin ennen lääkkeen antoa.
Kahvi (kofeiini) Fenyylipropanoliamiini Verenpaineen nousu. Verenpaineen seuranta. Voi selittää verenpaineen muutokset.
Kahvi (kofeiini) Enoksasiini, norfloksasiini, siprofloksasiini, fluvoksamiini, metoksaleeni, vemurafeninibi Kofeiinin metabolian estyminen (CYP1A2:n esto). Seurauksena kofeiinin yliannosoireita. Kahvin juonnin vähentäminen tai lääkkeen vaihto.
Kahvi (kofeiini) Klotsapiini Klotsapiinipitoisuus voi nousta ja riski sedaatiolle ja kouristuksille kasvaa. Kahvinjuontitavoissa ei saa olla suuria vaihteluita, koska vaikuttaa lääkehoitoon.
Etanoli Asitretiini Etretinaatin (teratogeeni) muodostuminen lisääntyy Fertiili-ikäisten naisten tulisi välttää alkoholin käyttöä hoidon aikana ja kaksi kuukautta hoidon loputtua sekä käyttää ehkäisyä kaksi vuotta hoidon loppumisen jälkeen.
Etanoli Disulfiraami, metronidatsoli, tinidatsoli, griseofulviini, bensnidatsoli Antabusreaktio

(kasvojen punoitus, päänsärky, kuumotus, verenpaineen lasku, oksentelu).

Alkoholin käytön välttäminen hoidon aikana.
Etanoli Epilepsialääkkeet ja muut keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet sekä verenpainelääkkeet. Keskushermostoa lamaava vaikutus korostuu.

 

 
Grilliruoka Muutama psyykenlääke, teofylliini Metabolian kiihtyminen (CYP1A1:n ja CYP1A2:n induktio). Kivihiilestä peräisin olevat aineet indusoivat.
Proteiinipitoinen ravinto Levodopa Proteiini heikentää levodopan imeytymistä. Vähäproteiinista ruokavaliota ei suositella. Lääkkeen otto tyhjään mahaan 30 minuuttia tai depot-valmiste 60 minuuttia ennen ruokailua.
Mikä tahansa energiaa sisältävä ateria Etanoli Aineenvaihdunnan nopeutuminen maksan verenvirtauksen lisääntymisen takia. Miehillä muutos suurempi kuin naisilla.

 

Raimo Ojala, erikoisproviisori

Lähteet:

Lingtak-Neander C. Drug-nutrient interactions. Kirjassa Shils M.E., Shike M., Ross A.C., Caballero B., Cousins R.J. (toim.) Modern Nutrition in health and disease. Lippincott Williams & Wilkins, 10. painos, ss. 1539-1553, 2006

Lääkeinteraktiot ja haitat -tietokanta.