Perusterveydenhuolto kuntoon

Perusterveydenhuolto kuntoon

Raimo Ojala, erikoisproviisori, lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys, KFS:n puheenjohtaja

Julkaistu 22.12.2011

Perusterveydenhuolto kuntoon! Sitä on vaadittu ja siinä olevia epäkohtia on ruodittu lehdistössä ja monissa seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Tosiasia on, että erikoissairaanhoitoon on panostettu viime vuosina enemmän kuin terveyskeskuksiin. Perusterveydenhuollon ontuminen aiheuttaa tyytymättömyyttä kansalaisissa ja lisää todennäköisesti erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä. Kuinka kehitys näkyy farmasiassa? Terveyskeskuksista on poistunut huomattava määrä farmaseuttista henkilöstöä. Erikoissairaanhoidossa henkilöstön määrä on vastaavasti kasvanut. Useiden terveyskeskusten lääkelogistiikka hoidetaan keskistetysti sairaanhoitopiirin sairaala-apteekista. Tuloksena on todennäköisesti ollut kasvanut toimintavarmuus, koska isompi yksikkö ei ole yhtä haavoittuva kuin pieni yhden tai kahden työntekijän työyksikkö. Keskittäminen on tuonut usein mukanaan myös säästöä terveyskeskusten lääkemenoihin.

Terveyskeskustyössä lääkärit kokevat usein ongelmalliseksi tiedollisen ja taidollisen tuen saamisen. Lääkehoito on nykyisin monimutkaista, joten luotettavan tuen saaminen siihen olisi lääkärille arvokas asia. Lääkehoito on vain yksi asia terveyskeskussekamelskassa, mutta siitä voitaisiin aloittaa terveyskeskusten vahvistuminen. Riittävä resursointi lääkehoidon osaajiin toisi säästöä vähentyneinä lääkehaittoina ja vähentyneinä tarpeettomina hoitokäynteinä. Yhteistyö vahvistaisi terveyskeskuksia ja farmasiaa sekä koituisi potilaiden parhaaksi. Toki asia täytyy testata käytännössä ja tutkimuksellisesti vahvistaa. Työ täytyisi aloittaa mitä pikimmin. Apteekeissa, sairaala-apteekeissa ja lääkekeskuksissa työskentelee runsaasti erityispätevöitynyttä henkilöstöä, jonka osaaminen odottaa hyödyntämistä ja kehittymistä.