Lääkepolitiikka 2020 – arvo ammattilaisille ja työtä kliiniselle farmasialle

Lääkepolitiikka 2020 – arvo ammattilaisille ja työtä kliiniselle farmasialle

Laura Huotari, proviisori, Kliinisen farmasian seuran sihteeri

Julkaistu 01.03.2011

Vuoden 2011 alussa julkaistussa Sosiaali- ja terveysministeriön Lääkepolitiikka 2020 strategiassa linjataan pitkäjänteisiä tavoitteita ja painopisteitä lääkehuollolle. Pitkällisen valmistelutyön tuloksena syntyneessä asiakirjassa tunnustetaan lääkehoidon ja –huollon tärkeä merkitys kansanterveydelle ja hyvinvoinnille sekä erityisesti se kuinka tärkeää työtä tällä alueella työskentelevät ammattilaiset tekevät. Hyvänä esimerkkinä tästä on ammattiapteekkiin perustuvan lääkkeiden vähittäisjakeluverkoston ylläpitäminen jatkossakin – toisin sanoen valtiovallan tahtotila on lääkkeiden käsittely ja hallinnointi farmasian ammattilaisten kautta myös tulevaisuudessa. Toisaalta asiakirjassa painotetaan selkeästi lääkehuollon toimivuuden, laadun ja kehittämisen tärkeyttä kaikilla osa-alueilla (lääkekeskukset, sairaalat, tukkukaupat jne.) mikä tarkoittaa työtä myös kliinisen farmasian ammattilaisille.

Kliinisen farmasian ja farmasian ammattilaisten ammattitaidon merkitys nostetaan esille myös lääkehoidon kokonaisvaltaisen toteutumisen onnistumisessa. Strategia esittää uusien lääkehoidon arviointiin liittyvien menettelyjen ja työkalujen, kuten lääkehoidon kokonaisarvioinnin tehokkaampaa hyödyntämistä. Vastaavasti viranomaisten halu hyödyntää tulevaisuudessa entistä enemmän lääkehoitojen kustannusvaikuttavuuden arviointia tarjoaa kliinisen farmasian osaajille kehittymässä oleville lääketaloustieteen ammattilaisille.

Nyt jos koskaan on tilaisuus tuoda esille farmasian alan osaamista ja tarttua valtiovallan hankkeisiin mm. kliinisen farmasian kehittämiseksi.