Kliinisen farmasian palvelut apteekeissa – missä ja mihin mennään?

Kliinisen farmasian palvelut apteekeissa – missä ja mihin mennään?

Johanna Salimäki, proviisori, kliinisen farmasian seuran jäsensihteeri

Julkaistu 03.10.2010

Kliinisen farmasian palvelut lähtivät monissa maissa kehittymään voimakkaasti erityisesti sairaala-apteekkipuolelta. Meillä näiden palvelujen jalkauttaminen sairaalapuolella on tapahtunut jälkijunassa. Positiivista on, että tänä vuonna käynnistyvät sekä osastofarmasian erityispätevyys -koulutus ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutus. Toivotaan, että nämä vauhdittavat kliinisen farmasian palvelujen integroimista sairaaloiden toimintaan ja osastojen arkeen. Tarvetta on.

Avoapteekkipuolella kliinisen farmasian palveluja on kehitetty viime vuosina vilkkaasti. Suhteellisen helposti käynnistettävien palvelujen, kuten yksilöllisen tupakanvieroituspalvelun lisäksi on luotu alan sisäinen erityispätevyysjärjestelmä, jonka yksi tavoite on edistää farmaseuttisten palvelujen kehittämistä ja käyttöönottoa. Tähän mennessä näitä erityispätevyyspalveluja on kehitetty lääkehoidon kokonaisarviointiin (jota tarjotaan myös sairaalapuolella) ja astman hoitoon. Näiden palvelujen tarve ja hyödyt ovat konkretisoituneet yksittäisten potilastapausten ja onneksi enenevässä määrin myös tutkimusten kautta. Ensi vuodelle on Apteekkariliitossa suunniteltu apteekin diabetespalvelun tarjoamiseen pätevöittävän koulutuksen ja samalla palvelumallin testaaminen.

Nämä uudet apteekkien erityispalvelut voidaan luokitella kliinisen farmasian palveluiksi. Niihin liittyy asiakkaan syvällinen, vuorovaikutteinen haastattelu rauhallisessa ympäristössä, ongelmien systemaattinen kartoittaminen ja havaitseminen, ratkaisukeskeinen lähestyminen ongelmakohtiin ja pyrkimys tuottaa nämä palvelut osana terveyspalvelujärjestelmää, yhteistyössä muun terveydenhuollon kanssa. Palvelut ovat lääkkeentoimitusprosessista erillisiä, maksullisia palveluja, joihin varataan aika.

Apteekin astmapalvelu on omaa sydäntäni lähellä, sillä olen työssäni Apteekkariliitossa saanut olla mukana palvelun ja sen tuottamiseen pätevöittävän erityispätevyyskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa alusta asti. Omat alkuajan hienoiset epäilyt siitä, että miten farmasian ammattilaiset suoriutuvat uudentyyppisistä ja välillä hyvinkin haasteellisista vastaanottotilanteista, tuoden potilaalle konkreettista apua hänen sairautensa hoitoon liittyviin ongelmiin, ovat karisseet. Olen ollut positiivisesti yllättynyt ja vaikuttunut kurssilaisten ammatillisesta kasvusta ja kompetenssista tuottaa tätä erityisosaamista vaativaa kliinisen farmasian palvelua, joka hyödyttää niin astmapotilaita ja muuta terveydenhuoltoa kuin viime kädessä yhteiskuntaa astman hoidon paremman onnistumisen kautta. Ja olen ollut iloinen, että farmaseuttinsa tai proviisorinsa erityispätevyyskoulutuksiin lähettäneet apteekkarit ovat nähneet kliinisen farmasian palvelut mahdollisuutena täydentää apteekkien palvelutarjontaa nyt ja tulevaisuudessa.

Sairaalapuolella kliinisen farmasian palvelujen maksajataho löytyy organisaation sisältä ja rahaliikenne hoituu sisäisinä siirtoina, mutta apteekkipuolella tilanne on toinen. Miten nämä palvelut saataisiin integroitua saumattomasti osaksi terveyspalvelujärjestelmää niin, että lääkärin lähetteellä apteekki laskuttaisi potilaan sijasta kuntaa? Voiko tämä olla tulevaisuutta? Toivottavasti. Sen perustaa luodaan tänä päivänä.

p.s. Enemmän tietoa blogissa mainituista palveluista ja niitä tarjoavista apteekeista: www.apteekkariliitto.fi > Asiakkaille > Apteekin astmapalvelu, Tupakasta vieroitus ja Lääkehoidon kokonaisarviointi (lääkehoidon kokonaisarviointipalvelun tarjoajia listattu myös kliinisen farmasian seuran sivuilla, linkki ”Palveluntarjoajia”).