Kliininen farmasia on lääkehoidon laadunvarmistusta

Kliininen farmasia on lääkehoidon laadunvarmistusta

Raimo Ojala, proviisori, Kliinisen farmasian seuran puheenjohtaja

Julkaistu 30.05.2010

Kliinisen farmasian päämääränä on potilaan turvallisen, tehokkaan ja taloudellisen lääkehoidon edistäminen. Määritelmiä kliinisestä farmasiasta on useita. Aika, toimintaympäristö ja käyttötarkoitus vaikuttavat sanavalintoihin. Tämä on hyvä tiedostaa esimerkiksi artikkeleita lukiessa ja keskusteluissa. Keskeistä määritelmille on kuitenkin ajattelutavan muutos lääkekeskeisyydestä potilaskeskeisyyteen. Käsitteenä kliininen farmasia on hiukan hankala, koska se mielletään helposti sairaaloissa tapahtuvaksi toiminnaksi. Perspektiivin laajentamiseksi luotiin farmaseuttisen hoidon käsite. Se voidaan suomentaa esimerkiksi seuraavasti: farmaseuttinen hoito on vastuullista, suunnitelmallista ja tavoitteellista lääkehoitoa potilaan elämänlaadun parantamiseksi. Suomalaiseen terveydenhuoltoon käsite ei ole oikein istunut. Toisaalta kliinisen farmasian tehtäväkentän laajuus ei ole riittävän hyvin selvillä. Sen sijaan termi lääkehoidon laadunvarmistus kuvaa aika hyvin kliiniseen farmasiaan ja farmaseuttiseen hoitoon liittyviä asioita ja tehtäviä. Olisiko se käsite, joka hyväksyttäisiin ja ymmärrettäisiin? Lääkehoidon laadunvarmistus sisältää seuraavia elementtejä:

 • koulutukset ja lupakäytännöt
 • vastuiden ja valtuuksien selkeä määrittely
 • eri ammattiryhmien välinen, täydentävä ja hyvä yhteistyö
 • suunnitelmallisuus ja dokumentaatio
 • ohjeet ja suositukset
 • virheistä oppimiskäytännöt (HaiPro ja muut palautejärjestelmät)
 • toimintatapojen aktiivinen kehittäminen
 • lääkehoitojen tarkastukset ja arvioinnit
 • lääkehoidon konsultaatiot
 • lääkeinformaatio
 • potilaskohtainen koneellinen annosjakelu
 • potilaiden lääkeneuvonta ja -ohjaus.

Osa edellä mainituista asioista on hyvin potilaskohtaisia ja osa välillisesti potilaan lääkehoidon onnistumista tukevia. Listassa ei ole mainittu osastofarmasiaa, koska osastofarmasia voi sisältää kaikkia lääkehoidon laadunvarmistuksen osia.

Lääkehoidot eivät onnistu toivotulla tavalla ja niissä tapahtuu runsaasti virheitä. Siksi lääkehoitoprosessi kannattaisi standardisoida. Se yhdenmukaistaisi käytäntöjä ja helpottaisi johtamista. Lääkehoitoprosessin ongelmakohtiin ja muutosmahdollisuuksiin syvennyn tarkemmin myöhemmin.