Greippimehu ei sovi yhteen lääkkeiden kanssa

Greippimehu ei sovi yhteen lääkkeiden kanssa

Greippi.jpg

Greippimehu voimistaa monien suun kautta otettavien lääkkeiden vaikutusta. Lääkkeiden käyttäjän tuleekin välttää greippimehun juomista tai greippien syöntiä lääkehoidon aikana, ellei varmuudella tiedä, ettei interaktiota ole. Greippimehu estää lääkeaineita pilkkovan entsyymin toimintaa, jolloin lääkeainetta imeytyy ja kertyy elimistöön normaalia enemmän. Yksilöllinen vaihtelu on suurta, joten vaikutukset voivat olla yllättäviä. Greippimehun tai greipin vaikutus kestää 3 – 5 vuorokautta. Ei siis riitä, että lääke ja greippimehu nautitaan eri aikaan päivästä.  

Yhteisvaikutus on olemassa useiden sydän- ja verenpainelääkkeidenkeskushermostoon
vaikuttavienhyljinnän estoon käytettävien ja syöpälääkkeiden kanssaPääasiallinen
mekanismi on alkureitin metabolian estyminenjolloin lääkeainetta imeytyy normaalia
enemmän ja nopeastiTuloksena on yleensä yliannokselle tyypillinen haittavaikutus. 

LisätietoaTerveysportti/Lääkeinteraktiot ja –haitat  

 

Raimo Ojala, proviisori