Kliinisen farmasian seuran hallitus ja jäsenmaksut vuodelle 2023

Kliinisen farmasian vuosikokous 2023 valitsi nykyiselle toimikaudelle hallituskokoonpanon ja hallitus järjestäytyi seuraavasti: Puheenjohtaja: Raimo Ojala Varapuheenjohtaja: Anne Kumpusalo-Vauhkonen Sihteeri: Miia Tiihonen Taloudenhoitaja & kotisivuvastaava: Ville Valkonen Hallituksen jäsen: Niina Karttunen Hallituksen varajäsen: Petra Helisalmi Hallituksen varajäsen: Maria Kajander Hallituksen varajäsen: Anu Ahonen   Vuosikokous päätti muuttaa opiskelijajäsenyyden maksuttomaksi kannustaen uusia jäseniä liittymään mukaan jo opintojen […]

ESCP Aberdeen Symposium 2023: Innovations in Clinical Pharmacy Practice, Education and Research

European Society of Clinical Pharmacy:n symposium järjesteään Aberdeenissa, Skotlannissa 31.10. – 2.11.2023 teemalla Innovations in Clinical Pharmacy Practice, Education and Research. Lue lisää: https://escpweb.org/escp_events/aberdeen-symposium-2023/ Muistathan että Kliinisen farmasian seuran jäsenä voit hakea myös matka-apurahaa kongresseihin osallistumiseen?

Hälsningar från Göteborg!

Ville 2022, BMJ&IHI kongressissa Göteborg

Osallistuin kesäkuussa Kliinisen farmasian seuran apurahan turvin Göterborgissa järjestettyyn International Forum on Quality and Safety in Healthcare  kongressiin, jonka taustatahoina operoivat kansainvälisesti arvostetut toimijat Institute for Healthcare Improvement (IHI) ja BMJ. Matkan tarkoituksena oli edistää saatujen oppien ja verkostojen kautta uuden kliinisen farmasian opintosuunnan käynnistämistä Itä-Suomen yliopistossa syksyllä 2022 sekä myös edesauttaa väitöskirjatyötäni Improving medication […]

Apurahat

Seuran jäsenet voivat hakea apurahoja kliinistä farmasiaa tukevaan tutkimus- ja kehittämis- ja julkaisutoimintaan sekä alan kongresseihin osallistumista varten. Apurahan saaminen edellyttää esitelmää, posteria tai muuta aktiivista osallistumista kongressissa. Apurahahakemuksesta tulee ilmetä haettavan apurahan suuruus, kohde, hankkeen tai kongressiosallistumisen kokonaiskustannukset sekä muu ko. tarkoitusta varten saatu/haettu rahoitus sekä selvitys esitelmästä, posterista tms. Matkasta tulee tehdä blogi-kirjoitus […]

Lääkehoidon seurannan webinaari

Kliinisen Farmasian Seura ry ja Hoivakotifarmasia ry järjestivät 20.3.2019 webinaarin aiheesta lääkehoidon seuranta. Tallenne Toinen webinaari järjestettiin 22.10.2019, jolloin aiheena oli lääkeinformaatio otsikolla Lääketiedon tukiverkko. Esitykset olivat Lääkeinformaation laatu ja vaikuttavuus (Raimo Ojala) ja Lääkeinformaation lähteet käytännössä (Anne Halmetoja). Tallenne

Seuran vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin maaliskuussa. Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Kokouksessa valittiin seuran hallitukseen eroavien tilalle uudet jäsenet. Seuran hallituksen kokoonpano on vuonna 2021: Hallitus vuonna 2021 Raimo Ojala, puheenjohtaja Anne Kumpusalo-Vauhkonen, varapuheenjohtajaMiia Tiihonen, sihteeri, jäsensihteeri Petra Helisalmi, varajäsenVille Valkonen, taloudenhoitaja Anu Ahonen, varajäsenNiina Karttunen, jäsen Maria Kajander, varajäsen Jäsenmaksut 2021 Seuran vuosikokous vahvisti seuraavat jäsenmaksut […]

Varfariinin käyttö ei anna lupaa jättää salaatteja syömättä

Varfariinin käyttö ei anna lupaa jättää salaatteja syömättä Varfariini on yleisimmin käytetty antikoagulantti eli veren hyytymistä estävä lääke. On aivan totta, että sitä käytetään myös rotanmyrkkynä, mutta oikein lääkkeenä käytettynä se on kuitenkin hengenpelastaja myrkyn sijasta. Se on siis varsin tehokas lääke hengenvaarallisten keuhkoveritulppien ja aivoverenkiertohäiriöiden estoon, joten sen käytölle on usein merkittävät perusteet. Kyse […]