Lääkehoidon pirstaleisuus ja seurannan puutteet haittaavat hoidon onnistumista

Lääkehoidon pirstaleisuus ja seurannan puutteet haittaavat hoidon onnistumista Raimo Ojala, puheenjohtaja, Kliinisen farmasian seura Julkaistu 31.03.2011 Lääkehoito on monista kohdista niin pirstaloitunuttta, että tarvitaan laadunvarmistusta ja toiminta- sekä ajattelutapojen uudistamista. Ongelmia täytyy tuoda julki, toimintapoja kyseenalaistaa, uusia toimintatapoja kokeilla ja tutkia sekä hyviä käytäntöjä ja ratkaisuehdotuksia tulee julkistaa. Näin saadaan keskustelua aikaan ja mahdollisesti vauhditettua […]

Kliininen farmasia on lääkehoidon laadunvarmistusta

Kliininen farmasia on lääkehoidon laadunvarmistusta Raimo Ojala, proviisori, Kliinisen farmasian seuran puheenjohtaja Julkaistu 30.05.2010 Kliinisen farmasian päämääränä on potilaan turvallisen, tehokkaan ja taloudellisen lääkehoidon edistäminen. Määritelmiä kliinisestä farmasiasta on useita. Aika, toimintaympäristö ja käyttötarkoitus vaikuttavat sanavalintoihin. Tämä on hyvä tiedostaa esimerkiksi artikkeleita lukiessa ja keskusteluissa. Keskeistä määritelmille on kuitenkin ajattelutavan muutos lääkekeskeisyydestä potilaskeskeisyyteen. Käsitteenä kliininen […]