Ravinnon vaikutus lääkehoitoon

Ravinnon vaikutus lääkehoitoon Useimmiten ruokailun yhteydessä otetut lääkkeet imeytyvät hitaammin kuin tyhjään mahaan otetut, mutta yleensä kyseessä on vain vaikutuksen alun loiventuminen ilman kokonaisvaikutuksen muuttumista. Samalla vähennetään nopeasta vaikutuksesta tulevaa huonoa oloa. Lääkkeen oton ajoittaminen ruokarytmin mukaan helpottaa myös muistamista. On kuitenkin olemassa lääkkeiden ja ravintoaineiden välisiä yhteisvaikutuksia, jotka voivat haitata merkittävästi lääkehoidon onnistumista. Tyypillinen […]

Greippimehu ei sovi yhteen lääkkeiden kanssa

Greippimehu ei sovi yhteen lääkkeiden kanssa Greippimehu voimistaa monien suun kautta otettavien lääkkeiden vaikutusta. Lääkkeiden käyttäjän tuleekin välttää greippimehun juomista tai greippien syöntiä lääkehoidon aikana, ellei varmuudella tiedä, ettei interaktiota ole. Greippimehu estää lääkeaineita pilkkovan entsyymin toimintaa, jolloin lääkeainetta imeytyy ja kertyy elimistöön normaalia enemmän. Yksilöllinen vaihtelu on suurta, joten vaikutukset voivat olla yllättäviä. Greippimehun […]

Lääkehoidon turvatarkastukset, arvioinnit ja kokonaisarvioinnit osaksi lääkehoitoprosessia

Ennen lääkehoidon toteutusta pitäisi tehdä lääkehoidon turvatarkastus, jossa selvitetään lääkityksen sopivuus potilaalle, päällekkäisyydet, annosten sopivuus, yhteis- ja haittavaikutukset ja arvioidaan hoitoon sitoutuminen. Osittain näin tapahtuukin lääkärin määrätessä lääkettä ja apteekin sitä toimittaessa potilaalle. Koneellisen annosjakelun yhteydessä tarkistukset ovat rutiinia. Toimivalla tarkastusmenettelyllä voidaan estää lääkehoidosta johtuvaa sairastavuutta ja lisätä lääkehoitoihin sitoutumista. Turvatarkastus paljastaa ongelmakohtia. Siksi esimerkiksi […]

Lääkehoitoketjun heikoin lenkki

Lääkehoitoketjun heikoin lenkki on se, että kenelläkään ei ole tiedossa potilaan toteutunut kokonaislääkitys. Vaarallista on, että puutteellinen tieto johtaa vääriin päätelmiin ja päätöksiin. Eräässä sairaalassa talvella 2011 tehdyn kyselyn vastaajien mielestä eniten riskejä sisältävä vaihe on aiemmin toteutuneen lääkityksen (kotilääkitys) selvittäminen. Lähes yhtä riskialttiina pidettiin tiedonsiirtoja. Seuraavina riskialttiusjärjestyksessä olivat lääkkeiden jako käsin potilasannoksiin, valmisteen vaihtaminen […]

Miten kliinisen farmasian osaamista painotetaan apteekkilupia myönnettäessä?

Miten kliinisen farmasian osaamista painotetaan apteekkilupia myönnettäessä? Tiina Koskinen, proviisori, FaT, taloudenhoitaja, KFS Julkaistu 18.3.2012 ”Apteekkilupa myönnetään useammasta hakijasta sille, jolla voidaan kokonaisuudessaan katsoa olevan parhaat edellytykset apteekkiliikkeen harjoittamiseen. Edellytysten arvioinnissa tulee ottaa huomioon hakijan toiminta apteekissa ja muissa lääkehuollon tehtävissä, mukaan lukien mahdollisen aiemman apteekkiluvan lainvoimaiseksi tulon ajankohta, sekä apteekkiliikkeen harjoittamisen kannalta merkitykselliset opinnot, […]

Perusterveydenhuolto kuntoon

Perusterveydenhuolto kuntoon Raimo Ojala, erikoisproviisori, lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys, KFS:n puheenjohtaja Julkaistu 22.12.2011 Perusterveydenhuolto kuntoon! Sitä on vaadittu ja siinä olevia epäkohtia on ruodittu lehdistössä ja monissa seminaareissa ja muissa tilaisuuksissa. Tosiasia on, että erikoissairaanhoitoon on panostettu viime vuosina enemmän kuin terveyskeskuksiin. Perusterveydenhuollon ontuminen aiheuttaa tyytymättömyyttä kansalaisissa ja lisää todennäköisesti erikoissairaanhoidon palveluiden käyttöä. Kuinka kehitys näkyy […]

Kliinisen farmasian seuran lausunto lääkeinformaatiostrategiasta

Kliinisen farmasian seuran lausunto lääkeinformaatiostrategiasta Raimo Ojala, Kliinisen farmasian seuran puheenjohtaja Julkaistu 31.10.2011 Lääkeinformaatiostrategia 2020 on laajasti eri näkökulmat huomioon ottava katsaus nykyiseen tilanteeseen. Luonnos sisältää useita kehityskohtia ja niihin parannusehdotuksia. Kliinisen farmasian seura on tehtyjen esitysten kannalla. Lisäksi haluamme korostaa seuraavia asioita: Lääkeinformaation tarkoitus Lääkeinformaation tarkoitus on tukea potilaan lääkehoidon onnistumista mahdollisimman pienin haitoin. […]

Mikä on sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten rooli terveydenhuollossa nyt ja tulevaisuudessa?

Mikä on sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten rooli terveydenhuollossa nyt ja tulevaisuudessa? Raimo Ojala, proviisori, Kliinisen farmasian seuran puheenjohtaja Julkaistu 01.10.2011 Asiakkaiden ja muiden sidosryhmien odotukset Lääkelain, Fimean määräyksen 7/2007 ja Lääkepolitiikka 2020 asiakirjojen perusteella sairaala-apteekilta ja lääkekeskukselta odotetaan lähinnä lääkehuoltoa eli tarvittavien lääkkeiden saatavilla olon turvaamista eli lääkelogistiikkaa ja lääkevalmistusta. Sairaala-apteekkien asiakkailla on sisällöllisiä toiveita. Asiakaskyselyissä […]

Moniammatillisen yhteistyön kehittyminen ja onnistuminen LHKA-koulutuksen aikana

Moniammatillisen yhteistyön kehittyminen ja onnistuminen LHKA-koulutuksen aikana Miia Kelosuo, proviisori, LHKA-erityispätevyys Julkaistu 01.08.2011 Aloitin talvella 2009 apteekkifarmasian PD-opinnot Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniassa. Opintoihin kuuluu projektityön tekeminen, jonka aihetta oli hyvä käydä miettimään heti PD-opintojen alussa. Olin valmistunut vuonna 2008 Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA)-kurssilta. Niinpä aloin kyselemään, onko tarvetta tutkimukselle, joka liittyisi lääkehoidon kokonaisarviointiin tai […]

Palvelumuotoilun avulla sujuvuutta lääkehoitoon

Palvelumuotoilun avulla sujuvuutta lääkehoitoon Raimo Ojala, proviisori, kliinisen farmasian seuran puheenjohtaja Julkaistu 10.07.2011 Osallistuin jokin aika sitten koulutukseen, jossa esiteltiin palvelumuotoilua (service design) ja sen sovelluksia liike-elämässä ja julkisissa palveluissa. Palvelumuotoilun avulla yritys pystyy löytämään asiakkaan kannalta keskeiset asiat tuotteessa tai palvelussa. Tarkoituksena on selvittää asiakkaan tarpeet ja käyttäytyminen todellisuudessa. Se on siis osa tuotekehitystä […]