Seuran vuosikokous

Seuran vuosikokous pidettiin maaliskuussa. Hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Kokouksessa valittiin seuran hallitukseen eroavien tilalle uudet jäsenet. Seuran hallituksen kokoonpano on vuonna 2021:

Hallitus vuonna 2021

Raimo Ojala, puheenjohtaja Anne Kumpusalo-Vauhkonen, varapuheenjohtaja
Miia Tiihonen, sihteeri, jäsensihteeri Petra Helisalmi, varajäsen
Ville Valkonen, taloudenhoitaja Anu Ahonen, varajäsen
Niina Karttunen, jäsen Maria Kajander, varajäsen

Jäsenmaksut 2021

Seuran vuosikokous vahvisti seuraavat jäsenmaksut vuodelle 2021:
20 euroa varsinaiset jäsenet
50 euroa kannattajajäsenet
10 euroa perusopiskelijat

Jäsenmaksusta ei lähetetä erikseen tilisiirtoa, vaan maksun voi suorittaa seuran tilille Osuuspankki FI94 5600 0520 4393 19, 30.8.2021 mennessä (Viestikenttään oma nimi).

Apuraha

Seuran jäsenet voivat hakea (jatkuva haku) apurahoja kliinistä farmasiaa tukevaan tutkimus- ja kehittämis- ja julkaisutoimintaan sekä alan kongresseihin osallistumista varten. Apurahan saaminen edellyttää esitelmää, posteria tai muuta aktiivista osallistumista kongressissa. Apurahahakemuksesta tulee ilmetä haettavan apurahan suuruus, kohde, hankkeen tai kongressiosallistumisen kokonaiskustannukset sekä muu ko. tarkoitusta varten saatu/haettu
rahoitus sekä selvitys esitelmästä, posterista tms. Matkasta tulee tehdä blogi-kirjoitus seuran www-sivuille. Apurahoja ei myönnetä perusopiskelijoiden kotimaassa suoritettaviin opinnäytetöihin, eikä täydennyskoulutuksiin.

Apuraha-anomus liitteineen tulee lähettää seuran sihteerille sähköpostilla:
miia.tiihonen@uef.fi

Ehdotuksia ja toiveita toimintaan

Mitä olet aina toivonut, että seura järjestäisi työsi edistämiseksi? Ehdotukset sähköpostilla
puheenjohtaja Raimo Ojalalle: raimo.ojala@hotmail.com.

Aurinkoista kesää toivotellen
Miia Tiihonen
KFS Sihteer