Koulutukset

Kliinisen farmasian koulutuspäivä järjestetään Kuopiossa 14.2.2018. 

Kliinisen farmasian päivä 14022018.pdf