Apurahat

Kliinisen Farmasian Seura julistaa vuosittain jäsentensä haettavaksi apurahoja. Apurahat ovat tarkoitettu kliinistä farmasiaa tukevaan tutkimustoimintaan ja alan kongresseihin/koulutuksiin osallistumista varten. Apurahoja ei myönnetä perusopiskelijoiden kotimaassa suoritettaviin opinnäytetöihin.

Apurahan saaminen edellyttää esitelmää, posteria tai muuta aktiivista osallistumista kongressissa/koulutuksissa.

Apurahahakemuksesta tulee ilmetä haettavan apurahan suuruus, kohde, hankkeen tai kongressiosallistumisen kokonaiskustannukset sekä muu ko. tarkoitusta varten saatu/haettu rahoitus sekä selvitys esitelmästä posterista tms. Matkasta tulee tehdä raportti tai blogi-kirjoitus yhdistykselle.

Seuran myöntämille apurahoilla on jatkuva hakuaika. Apuraha-anomus liitteineen tulee lähettää seuran sihteerille osoitteella:

Kliinisen farmasian seura ry, c/o Miia Tiihonen, Ilveslammentie 7, 71570 Syvänniemi.